Tynk osuszający MKL MicroPore® z czystego wapna powietrznego jest produkowany przez firmę na licencji gräfix® jako tynk wapienny.

Firma gräfix® produkuje szeroką paletę tynków wapiennych, które firma MKL SolidTechnology GmbH wykorzystuje do renowacji – odnawiania – modernizacji. Tynki te są w systemie i można je doskonale łączyć z innymi produktami producenta.

Przykładowy tynk wapienny na zawilgocone ściany

Podczas renowacji murów dobrze było usunąć wszystkie tynki, które częściowo zostały uszkodzone przez wilgoć. W miejscu występowania wilgoci od ziemi zastosowano otwarty dyfuzyjnie tynk osuszający MicroPore®, a powyżej dodatkowo tynk czysto wapienny gräfix®.
Rezultatem jest jednolity wygląd i niezrównana świeżość dzięki zawartości wapna.

Dla Państwa zdrowia i dobrego samopoczucia wapno jest od wieków niezrównanym naturalnym i trwałym materiałem budowlanym, nie tylko do renowacji/modernizacji, ale także do budowy nowych obiektów.